O nás

Spoločnosť Intas® s.r.o. založená v novembri 1995 bola prvým a historicky najstarším autorizovaným partnerom spoločnosti Sun Microsystems® (dnes Oracle®) na Slovensku. Počas svojho pôsobenia na trhu bolo vo firme vybudované kvalitné technologické a personálne zázemie, čo sa odráža na spokojnosti našich zákazníkov. Základná orientácia je na poskytovanie komplexných služieb v oblasti informačných technológií podľa požiadaviek zákazníka, počnúc návrhom projektu cez jeho realizáciu, končiac starostlivosťou o bezproblémové využívanie realizovaného projektu počas jeho životného cyklu. Proces realizácie každého informačného projektu prebieha v úzkej spolupráci so zákazníkom, a to vo všetkých jeho fázach. Nadobudnuté skúsenosti nám umožnili postupne rozšíriť portfólio služieb z pôvodnej obchodno-servisnej úrovne do ďalších oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Dostupnosť servisných služieb pre zákazníkov je 7 /24

Spoločnosť Intas® s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2008 - v oblasti „Implementácia hardvérových a softvérových riešení a školiace činnosti v oblasti dátovej komunikačnej bezpečnosti a podnikových informačných systémov“.


 

© 2008 - 2019, Design by: CODE2B s.r.o.