Služby

Komunikačná bezpečnosť

Komunikačná bezpečnosť zahŕňa bezpečnostný audit a analýzu rizík, vypracovanie bezpečnostného projektu, spoluprácu pri tvorbe bezpečnostnej politiky zákazníka, dodávku a implementáciu riešenia, návrh monitoringu prevádzky, kompletný záručný a pozáručný servis, vyškolenie bezpečnostného tímu zákazníka a bezpečnostný hotline. Do tejto oblasti patrí aj penetračné testovanie (test odolnosti súčasného bezpečnostného riešenia zákazníka). Bezpečnostné projekty sú primárne riešené HW a SW technológiami spoločností CheckPoint, TrendMicro, WebSense, Cisco, CrossBeam, Sun Microsystems/Oracle, Microsoft, McAffee a Netasq.

Implementačné služby

Konzultačné služby, implementáciu a pomoc pri implementácii základných služieb úzko spojených s pripojením na Internet (inštalácia a konfigurácia služieb Mail (Postfix, Sendmail), Proxy, DNS, WEB - implementácia a konfigurácia aplikačných serverov). Intas s.r.o. je registrátorom pre domény 2. úrovne pre doménu .sk . Svojim zákazníkom zároveň ponúka prevádzku domény a súvisiacich služieb (web server, mail server, antivírové a antispam služby) v zabezpečenom prostredí.

LAN a WAN

Návrh a realizácia počítačových sietí LAN a WAN vrátane extranetov (VPN komunikácií), ktoré sú primárne navrhované na produktoch spoločností Cisco a Allied Telesyn.

Sun Microsystems® / Oracle

Spoločnosť Intas sa certifikovala až na úroveň Sun Resort Partner, a stala sa rovnocenným servisným pracoviskom so Sun Service. Obchodno-servisné a konzultačné služby pre aplikáciu produktov spoločnosti Sun Microsystems® zostávajú jadrom činnosti spoločnosti Intas®. Hlavnou obchodnou komoditou sú stanice a servery s procesormi Sun SPARC® a AMD Opteron, operačný systém Solaris, diskové polia a zálohovacie zariadenia.

Informačné a manažérske systémy

Intas® sa aktívne podieľa na úprave niektorých modulov informačného systému PROFIX a manažérskeho systému schopného spolupráce s akoukoľvek databázou. Informačný systém PROFIX predstavuje komplexný nástroj na podporu rozhodovania manažmentu a riadenia všetkých procesov v podnikoch a organizáciách, nezávisle od ich veľkosti a organizačnej štruktúry. Informačný systém PROFIX podporuje certifikáciu podľa noriem kvality ISO 9000, metódy riadenia MRP II., JIT a pod. Je to plne integrovaný, modulárny systém, navrhovaný priamo pre viac užívateľské prostredie.

Konzultácie a školenia

Vo všetkých spomenutých oblastiach spoločnosť Intas® poskytuje konzultácie a školenia vo vlastných priestoroch. Obsah, formu a termín školenia naša spoločnosť upravuje individuálne podľa požiadaviek zákazníka tak, aby bola zabezpečená maximálna koncentrácia poskytnutých informácií a maximálne súkromie zákazníka.

 

Check Point Authorized Training Center (ATC)

V novembri 2008 sa Intas stal autorizovaným školiacim centrom spoločnosti CheckPoint Software Technologies. V súčasnosti poskytujeme pre našich zákaznikov nasledovne školenia:

 

     Check Point Security Master R77 - CCSM R77
     Check Point Security Administration R77 - CCSA R77
     Check Point Security Engineering R77 - CCSE R77
     Check Point Security Administration 2013 - CCSA R76
     Check Point Security Engineering 2013 - CCSE R76
     Check Point Security Administration R75 - CCSA R75
     Check Point Security Expert R75 - CCSE R75
     Check Point Endpoint Security Expert R80
     Multi-Domain Security Management with Virtual System Extensions R77
     Multi-Domain Security Management Provider-1 R71
     Multi-Domain Security with VSX R67

 

 

 


 

© 2008 - 2019, Design by: CODE2B s.r.o.