O Nás

História spoločnosti:

Spoločnosť Intas® s.r.o. založená v novembri 1995 bola prvým a historicky najstarším autorizovaným partnerom spoločnosti
Sun Microsystems® (dnes Oracle®) na Slovensku. Na slovenskom trhu sme etablovali produkty renomovanej spoločnosti Check Point.
Od roku 1996 sa cielene zameriavame na budovanie kvalitného technologického a personálneho zázemia v oblasti informačnej
bezpečnosti, čo sa odráža aj na spokojnosti našich zákazníkov.

Orientácia na služby:

Orientujeme sa na poskytovanie komplexných dodávateľsko-servisných služieb v oblasti informačnej bezpečnosti, počnúc konzultáciou stavu a návrhom na riešenie, cez dodávku, inštaláciu a konfiguráciu riešenia, vyškolenie personálu na dodanú technológiu, monitoring riešenia až po patch a upgrade servis.
Naše servisné služby sú pre zákazníkov k dispozícii 24/7.

Garancia kvality:

Spoločnosť Intas® s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 – v oblasti „Implementácia hardvérových a softvérových riešení a školiace činnosti v oblasti dátovej komunikačnej bezpečnosti a podnikových informačných systémov“.

Kvalitní partneri:

Pre našich zákazníkov vyberáme to najlepšie na trhu.
Sledujeme analytické spoločnosti a budujeme partnerstva s takými výrobcami ako sú Check Point, Palo Alto, F5, Cisco, Trend Micro, Rapid7 či Flowmon.

Projekty:

Sme technologickým garantom a generálnym partnerom bezpečnostných konferencií, ktoré sa konajú v Košiciach
(After CPX 2010-2016, Cyber Security 2017, Hackfest East 2018).
Ako odborný garant a generálny partner organizujeme technologické workshopy s konkrétnymi riešeniami
našich technologických partnerov (Check Point, Palo Alto, VMware, F5, Flowmon, Cisco).
Spolupracujeme s SOŠ Ostrovského na pomaturitnom vzdelávaní mladých špecialistov na informačnú bezpečnosť.

Sponzoring:

Sme každoročným sponzorom jazzových koncertov a jazzových eventov konajúcich sa na Východnom Slovensku.
Podporujeme mladé talenty a mnohým sme otvorili dvere do hudobného sveta podporou vydania pilotného CD prípadne ďalších CD a koncertov.
Podporujeme projekt incident.sk od jeho vzniku ako dôležitý prvok evanjelizácie kybernetickej bezpečnosti.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo