Čo je Security CheckUp a ako mi pomôže?

Najlepší a najrýchlejší spôsob ako sa dozviete o problémoch vo vašej sieti. Zistíte, či súčasné riešenie, ktoré používate, vám poskytuje dostatočnú ochranu.

Čo sa dozviem?

Počet infekcií škodlivým softvérom.
Použitie vysoko rizikových webových aplikácií.
Pokusy o prienik a infekcie botnetom.
Možnosť straty citlivých údajov.
Hrozby pre koncové body a mobilné zariadenia.
Kľúčové odporúčania na ochranu vašej siete.

Ako vyzerá výstup?

Naši odborníci zanalyzujú komunikáciu na vašej sieti, zhromaždia komplexné údaje o aktívnych hrozbách a výstupom je analytický dokument v tvare pdf, ktorého obsah vám naši odborníci podrobne vysvetlia.  
Pozrite si, formát výstupu.

Ako sa CheckUp realizuje?

Donesieme zariadenie a pripojíme do vašej siete minimálne na 1 týždeň. Zariadenie zbiera a analyzuje údaje, ktoré potom zhrnieme do pdf výstupu.

Ovplyvni to moju bežnú prácu?

Neovplyvní, zariadenie na sieti len pasívne počúva, nie je v sieti aktívne.

Aká je cena?

300.-€
Prídeme, prinesieme, pripojíme, zozbierame dáta, urobíme analýzu a vysvetlíme vám výsledky.

Bonus?

Ak zistíte, že vám naše riešenie poskytuje viac ako to vaše súčasné, tak vám pri prvej objednávke riešenia poskytneme ako jeden z bonusov zľavu 300.-€

Nechajte kontakt, ozveme sa vám!